DSW Zajecia

dsw logoProwadzone zajęcia:

  1. Propedeutyka filozofii (opis zajęć)
  2. Wybrane koncepcje i systemy filozoficzne (opis zajęć)