Materiały do pobrania

BHP i PPoż

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Wykonując zadania specjalisty ds. bezpieczeństwa zajmuję się :

 1. prowadzeniem szkoleń BHP:

 - wstępne (instruktaż ogólny), 

 - okresowe dla wszystkich grup pracowniczych

 1. opracowaniem oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup zawodowych
 2. wykonuję instrukcje bhp (ogólne i stanowiskowe),
 3. ustalam okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy
 4. prowadzę dochodzenie powypadkowe, sporządzam protokół powypadkowy,
 5. organizuję pomiary natężenia oświetlenia oraz pomiary środowiska pracy

PPoż

Pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej, odpowiadam za :

 1. opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,  
 2. szkolenie pracowników z zakresu ochrony ppoż., 
 3. wyposażenia obiektów w urządzenia pożarnicze i sprzęt gaśniczy,
 4. znakowania obiektów znakami bezpieczeństwa pożarowego i BHP oraz informacyjnymi zgodnie z PN,
 5. opracowania sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Szkolenie on-line, platforma edukacyjna ( klik )